Firma ubezpieczeniowa nigdy nie poprosi Cię o zapłacenie za naprawę samochodu ani o przyznanie odszkodowania. Zamiast tego zrekompensuje Ci utratę pojazdu. Ale co się stanie, jeśli to Ty jesteś kierowcą pojazdu i to Ty jesteś odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez Twój samochód?

Utrata zniżek

Jeśli to Ty jesteś kierowcą, a szkoda została spowodowana przez Twój samochód, możesz być narażony na utratę wielu zniżek. Firmy ubezpieczeniowe odliczą zniżki od Twojej składki, a Ty stracisz korzyści wynikające z polisy ze zniżkami.

W przypadku uszkodzenia samochodu właściciel będzie musiał zająć się jego naprawą, a jeśli koszty naprawy będą wyższe niż wartość rynkowa samochodu, będzie zmuszony sprzedać samochód.

W przypadku kolizji firma ubezpieczeniowa ma jednak przewagę, ponieważ otrzyma koszt odtworzenia samochodu, który jest zwykle znacznie wyższy niż jego rzeczywista wartość rynkowa.

Jeśli samochód zostanie uszkodzony, ale jest własnością właściciela, to on ponosi odpowiedzialność za szkodę. Jednak w tym przypadku właściciel samochodu nie traci zniżki.

Wnioski:

Podsumowując, w przypadku kolizji możesz narazić się na utratę zniżek. Jeśli jesteś kierowcą, powinieneś starać się jeździć ostrożnie, aby uniknąć takich zdarzeń. Jeśli szkoda została wyrządzona przez Twój samochód, to Ty powinieneś być odpowiedzialny za koszty naprawy.