OC sprawcy wypadku – co możesz zyskać

Każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC. Służy ona do pokrycia wszystkich potencjalnych strat, które zostaną wyrządzone ubezpieczonym autem. Co pokrywa OC sprawcy wypadku? W jaki sposób uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, jeśli to my odnieśliśmy szkodę w wyniku zdarzenia drogowego? Odpowiadamy.

Co pokrywa OC sprawcy wypadku?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku pokrywa wiele różnych rodzajów szkód, które powstały zarówno w wyniku wypadku, podczas jazdy samochodem, jak i podczas jego rozładowywania, a także wsiadania i wysiadania. Szkody, za które należy się odszkodowanie to:

  • uszkodzenie ciała,
  • utrata lub zniszczenie mienia,
  • uszczerbek na zdrowiu.

OC pokrywa również wypłatę zadośćuczynienia w przypadku śmierci poszkodowanego.

Warto także zwrócić uwagę na to, że odszkodowanie OC sprawcy wypadku obejmuje nie tylko szkody, widoczne od razu po wypadku, ale także te, które ujawnią się po upływie czasu (np. skutki zdrowotne).

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego

Bliskim osób, które straciły życie w wypadku samochodowym, przysługuje świadczenie pieniężne. Ubiegać się o nie mogą zarówno małżonkowie zmarłych, jak i rodzice, dzieci czy wnuki. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wypłata takiego świadczenia nie należy się rodzinie sprawcy, który poniósł śmierć w wypadku. Bardzo istotna jest także kwestia tego, czy członkowie rodziny osoby zmarłej pozostawali z nią w ścisłych kontaktach. Wysokość wypłaconego świadczenia zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od tego, w jakim stopniu zmarły przyczynił się do wypadku, w wyniku którego stracił życie, a także od tego, jak zmieniła się sytuacja materialna bliskich po jego śmierci. Istotne są także czynniki takie jak wiek czy możliwości zawodowe zmarłej osoby.

Co pokrywa OC sprawcy

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku? 

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących odszkodowania z OC sprawcy jest to, jak się o nie ubiegać. Przede wszystkim nie powinniśmy długo czekać, ponieważ bardzo istotny jest czas. Pierwszym krokiem jest ustalenie numeru ubezpieczenia OC sprawcy, a także tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym posiadał on swoją polisę. Informacje te powinny znaleźć się w tak zwanym oświadczeniu powypadkowym. Jednak co w momencie, kiedy sprawca oddalił się z miejsca wypadku i oświadczenie nie zostało spisane? Istnieją na to określone przepisy. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny z samochodu sprawcy. To na jego podstawie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie w stanie ustalić, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca posiada polisę. Także w momencie, kiedy nie będzie możliwe ustalenie sprawcy, nie powinniśmy martwić się o kwestię wypłacenia odszkodowania czy świadczenia. Wówczas bowiem zostanie ono wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

W sytuacji, kiedy mamy informacje na temat ubezpieczenia sprawcy, to mamy dwie możliwości – albo zgłosić szkodę we własnej firmie ubezpieczeniowej – jeśli ubezpieczyciel sprawcy jest członkiem porozumienia wielostronnego między ubezpieczycielami w sprawie bezpośredniej likwidacji szkód, to taką szkodę obsłuży i tak nasz ubezpieczyciel. Albo – jeśli ubezpieczyciel sprawcy jest poza tym systemem, to musimy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Sprawdź także: Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *