Zderzenie z sarną a odszkodowanie

Potrącenie dzikiego zwierzęcia może być bardzo poważne w skutkach nie tylko ze względu na uszkodzenia samochodu, ale i obrażenia kierowcy oraz pasażerów. Co zrobić, gdy dojdzie do kolizji z sarną lub innym zwierzęciem? Czy w tej sytuacji można ubiegać się za odszkodowanie z AC?

Jak zachować się po potrąceniu sarny?

Zderzenie z sarną może przytrafić się każdemu kierowcy. Szczególnie narażeni są jednak ci, którzy podróżują po nieoświetlonych, leśnych drogach. Dzikie zwierzęta nagle wbiegają na jezdnię, doprowadzając do kolizji. Są one szczególnie aktywne nocą, kiedy widoczność jest mocno ograniczona.

Jeżeli już dojdzie do kolizji z sarną, należy zachować spokój i w pierwszej kolejności upewnić się, czy wszyscy uczestnicy zdarzenia są cali i zdrowi. Jeśli tak nie jest, niezwłocznie należy wezwać pogotowie.

Wypadek z sarną

Zderzenie z sarną – co zrobić?

Miejsce kolizji z sarną czy innym zwierzęciem powinno zostać odpowiednio zabezpieczone. W tym celu należy włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy i zaczekać na przyjazd służb. Obowiązkiem kierowcy jest zawiadomienie policji i miejscowego lekarza weterynarii, jeśli zwierzę jest ranne i może potrzebować pomocy.

Warto wykonać również zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz – jeżeli jest to możliwe – poprosić świadka zdarzenia o kontakt w sprawie złożenia zeznań lub złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie.

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie za zderzenie z sarną lub innym dzikim zwierzęciem jest trudne do uzyskania, jednakże nie jest to niemożliwe. Zdarza się, że winą za zdarzenie obarcza się zarządcę drogi.

Kto jest zarządcą drogi? Uzależnione jest to od jej typu:

  • w przypadku drogi gminnej zarządcą jest miejscowy wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
  • zarządcą drogi powiatowej jest zarząd danego powiatu;
  • jeżeli chodzi o drogę wojewódzką, jej zarządcą jest zarząd danego województwa;
  • drogi krajowe podlegają natomiast Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy koniecznie sprawdzić, czy w miejscu kolizji znajduje się znak drogowy A-18b – „zwierzęta dzikie”. Jeżeli go nie ma, wówczas można zarzucić zarządcy drogi niedopełnienie obowiązków. Znak ten powinien być ustawiony wszędzie tam, gdzie występuje duża populacja dzikich zwierząt, co zwiększa ryzyko ich potrącenia. To jednak nie wszystko – warto zbadać również, czy wcześniej nie dochodziło w tym miejscu do podobnych incydentów. Innym sposobem na uzyskanie odszkodowania za zderzenie z sarną jest ubezpieczenie OC zarządcy drogi.

Zarządca drogi powinien wskazać ubezpieczyciela, który ponosi odpowiedzialność za szkody na danej drodze. Należy się więc do niego zgłosić i przedstawić zebrany materiał dowodowy. Jeżeli ubezpieczyciel nie uzna roszczenia, wówczas można złożyć odwołanie. Gdyby i to okazało się nieskuteczne, pozostaje droga sądowa, czyli wniesienie pozwu. Sprawa sądowa może jednak trwać nawet kilka lat, co też zniechęca niektórych kierowców.

Kolizja z sarną a odszkodowanie z polisy AC

Niemal każde dostępne Autocasco umożliwia uzyskanie świadczenia w przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem. Chodzi tutaj na przykład o zderzenie z sarną. Odszkodowanie AC jest więc możliwe do otrzymania niezależnie od okoliczności zdarzenia. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie sobie ochrony na wypadek potrącenia dzikiego zwierzęcia. Pomocna może okazać się również polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dzięki niej osoby poszkodowane mogą uzyskać świadczenie w przypadku odniesienia obrażeń w wyniku kolizji ze zwierzęciem.

Zderzenie z sarną – odszkodowanie AC

Dobrowolne ubezpieczenie AC dotyczy szkód na pojeździe i jest najlepszym sposobem na naprawienie szkody powstałej w wyniku zderzenia z sarną. Nie wszyscy kierowcy decydują się jednak na wykupienie tego rodzaju polisy. Uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi bardzo często kończy się niepowodzeniem, dlatego właśnie ubezpieczenie AC jest najlepszą formą zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi zdarzeniami na drodze.

Sprawdź także: Co zrobić w przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem na drodze?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *